Jakie wymagania powinno spełniać drewno, aby uzyskać znak CE?

Jakie wymagania powinno spełniać drewno, aby uzyskać znak CE?

Co daje symbol CE? Norma EN 14081

Symbol CE (fr. Conformité Européenne) to europejski znak jakości. Drewno ze znakiem CE gwarantuje zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Kupując je mamy więc pewność, że drewno wykazuje pełną zgodność z normą PN-EN 14081 -1+A1:2011.

Certyfikacja drewna konstrukcyjnego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej jest obowiązkowa. Dotyczy zarówno materiałów przeznaczonych do budowy dużych inwestycji, jak i domów jednorodzinnych czy niewielkich budowli użytkowych. W praktyce oznacza to, że tartaki sprzedające drewno konstrukcyjne bez wymaganej certyfikacji i oznakowania go znakiem CE działają niezgodnie z prawem. Taki proceder może wiązać się z wysokimi karami, sięgającymi nawet 100 tysięcy złotych.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej została stworzona zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 14081. Dotyczy ona drewna konstrukcyjnego o przekroju prostokątnym, sortowanego wytrzymałościowo. Norma ta obejmuje cały proces wytwarzania drewna konstrukcyjnego. Składa się z czterech części: pierwsza dotyczy drewna litego, sortowanego metodą wizualną i maszynową, a druga, trzecia i czwarta precyzują wymagania dla drewna konstrukcyjnego sortowanego maszynowo.

Do dokumentu dołączone są również załączniki. Pierwszy, załącznik A, określa czynniki, które redukują wytrzymałość. Drugi, załącznik B, dotyczy oznaczeń kodowych w zależności od pochodzenia danego gatunku. Załącznik C dotyczy reakcji na ogień, a załącznik ZA jest zbiorem informacji o wymaganym systemie oceny zgodności dla litego drewna konstrukcyjnego (system 2+).

Proces certyfikacji drewna konstrukcyjnego

Zakładowa kontrola Produkcji

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, każdy zakład produkcyjny chcący sprzedawać drewno konstrukcyjne powinien ubiegać się o prawo do sygnowania drewna znakiem CE. Oznacza to konieczność wprowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji (w skrócie ZKP). W ramach tego systemu prowadzona jest szczegółowa dokumentacja etapów produkcji drewna, od momentu złożenia zamówienia od klienta, przez zakup, obróbkę oraz klasyfikację wytrzymałości, aż po oznakowanie i wydanie produktu.

Sortowanie Wytrzymałościowe

Jednym z najważniejszych elementów certyfikacji drewna jest zdolność sortowania wytrzymałościowego. Wymaga to posiadania specjalistycznych urządzeń lub zatrudnienia wyszkolonego brakarza, który oceni drewno metodą wizualną. Na etapie sortowania każdy element drewna zostaje sklasyfikowany bo jednej z trzech kategorii: wyborowej (KW), średniej (KS) i niższej (KG). Proces klasyfikacji powinien być dokładnie opisany i udokumentowany, a sama dokumentacja powinna być dostępna przez 10 lat do wglądu dla właściwych organów nadzoru.

Badanie próbek

W ramach certyfikacji należy również prowadzić badania próbek pobieranych z produkcji, zgodnie z ustalonym planem badań. Warto przy tym pamiętać, że certyfikację ZKP może przeprowadzić jedynie jednostka notyfikowana. Certyfikat ZKP wydawany jest bezterminowo, jednak ich ważność weryfikowana jest podczas corocznej inspekcji.

Dlaczego powinnyśmy wybierać drewno ze znakiem CE

Jeżeli zastanawiamy się jak wybrać drewno do konstrukcji więźby dachowej, to zdecydowanie powinniśmy zwrócić uwagę na drewno oznaczone znakiem CE. Taki znak daje nam pewność że drewno konstrukcyjne zostało odpowiednio sprawdzone, przetestowane i jest całkowicie bezpieczne. Nie ma wątpliwości co do tego że kwestia bezpieczeństwa przy więźbie dachowej jest najważniejsza. Zakład który nakłada znak CE na drewno spełnia wszystkie wymaganie do tego, aby mógł umieszczać go na swoim wyrobie budowlanym.