technologia płytek kolczastych

Więźba dachowa

O prefabrykowanych wiązarach dachowych w technologii płytek kolczastych

 

Prefabrykowana konstrukcja drewniana na dach jest efektem postępu w budownictwie, który coraz częściej wypiera tradycyjne formy ciesielskie. Użycie formy kratownicy w budownictwie liczone są już w setkach lat, natomiast początki prefabrykacji sięgają lat 50. XX wieku. W Polsce, wymienione formy można spotkać w większości obiektów handlowo usługowych do 2000 m2, domach jedno- i wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej (szkoły, hotele, urzędy, świetlice, baseny itp.), obiektach gospodarczych (stajnie, chlewnie, kurniki, stodoły itp.) halach produkcyjnych i magazynowych. Użycie nowoczesnych konstrukcji jest wynikiem coraz wyższych wymagań klientów w zakresie skracania terminów realizacji prac, estetyki wykonania, organizacji pracy na placu budowy, oraz odpowiedzialności za oferowany produkt i jego jakość.

 

Zalety prefabrykowanych konstrukcji drewnianych w technologii płytek kolczastych:

 • Skrócenie czasu

potrzebnego do ustawienia więźby dachowej na budynku (nawet do 30% czasu potrzebnego w rozwiązaniach tradycyjnych). Wykwalifikowana grupa montażowa potrafi zrealizować konstrukcję dla dachu dwuspadowego (ok. 600m2) w czasie do 16 godzin.

 • Duża estetyka wykonanych konstrukcji.

Dla produktu fabrycznego standardem jest drewno czterostronnie strugane, które nie zalega na placu budowy, nie jest ręcznie obrabiane ani kilkakrotnie pasowane, co przy pracy ręcznej powoduje efekt niedbałości.

 • Dobra organizację pracy na budowie.

Gdy rozpoczynamy montaż w technologii płytek kolczastych, prace na budowie ograniczają się do wjazdu naczepy z prefabrykatami na budowę, ustawienia dźwigu, a następnie montażu wiązarów na wieńcu. Eliminujemy w ten sposób długotrwałe magazynowanie (tj. bałagan, niszczenie drewna i innych materiałów i marnotrawstwo narzędzi).

 • Oszczędności

zastosowanie prefabrykowanej konstrukcji drewnianej ma wpływ na całokształt prac, ponieważ daje możliwość eliminacji stropu betonowego lub prefabrykowanego i stanowi bazę dla konstrukcji sufitów podwieszanych. Eliminując betonowy strop zmniejszamy obciążenie podpór, na których miałby się on opierać.

 • Dowolność aranżacji powierzchni

wiązar wyprodukowany w technologii płytek kolczastych do rozpiętości 30m możemy oprzeć tylko na dwóch podporach, jednocześnie eliminując ściany nośne lub słupy i podciągi (odchudzenie konstrukcji i fundamentów).

 • Gwarancja

, która jest oparta jest na doświadczonym biurze projektowym, doskonale wyposażonej fabryce, profesjonalnej kadrze nadzorującej budowę i brygadom montażowym. Certyfikowane drewno klasy C24 (oznaczone jako cały produkt znakiem CE) w odróżnieniu od drewna tartacznego niewiadomego pochodzenia, daje gwarancję jakości i bezpieczeństwa.

 • Umowa zapewniająca pełną odpowiedzialność producenta.

W przypadku więźby tradycyjnej producenci poszczególnych części odpowiadają wyłącznie za swoje części (tartak odpowiada za drewno, dostawca gwoździ za gwoździe, projektant za projekt itd.), a w razie usterek czy wątpliwości nie wiadomo do kogo zwrócić się z nasuwającymi się pytaniami.

 

WPW Invest oferuje:

 • Nowoczesne i sprawdzone rozwiązania, które funkcjonują od lat w Europie Zachodniej

 • Dużą dokładność wykonania

 • Krótki czas montażu, zapewniający terminowe wykonanie prac

 • Wysokiej jakości materiały użyte w produkcji, które zapewniają bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji

 • Rozpiętości konstrukcji do 30mb bez podpór, co daje dowolność aranżacji wnętrza budynku

 • Certyfikacja produktu CE

 

 

 

 

Etapy:

 1. Projektowanie

  Projektowanie

  Pierwszym etapem w całym procesie jest zaprojektowanie konstrukcji wg. założeń projektanta budynku, za pomocą programu Pamir. Użycie specjalistycznego programu pozwala na wykonanie niezwykle bezpiecznego projektu dachu, który będzie odporny na warunki atmosferyczne a jednocześnie zużycie drewna zostanie ograniczone do niezbędnego minimum co bezpośrednio przekłada się na koszty konstrukcji.

 2. Przygotowanie drewna

  Przygotowanie drewna

  Kolejnym elementem jest zamówienie drewna wg zestawienia wygenerowanego z programu dla wykonanego projektu i przygotowanie go do produkcji. Obejmuje ona dwie lub nawet trzy fazy:
  a) dostarczenie drewna wstępnie obrobionego, tj. struganego i suszonego, co zabezpiecza przed przenoszeniem grzybów i pasożytów,
  b) ewentualna dodatkowa obróbka drewna w specjalistycznej strugarce, która pozwala na uzyskanie identycznej grubości wiązarów co pozwala na bardzo precyzyjny i szybki montaż,
  c) kąpiel tak przygotowanych belek w roztworze chemicznym, który nadaje drewnu ognioodporności oraz zabezpiecza dodatkowo przed wpływem czynników zewnętrznych.
  Następnie po przygotowaniu drewna do produkcji, dane z projektu (pkt.1)w postaci numerycznej trafiają do zautomatyzowanego centrum ciesielskiego, gdzie piły docinają poszczególne elementy prefabrykatu.

 3. Przygotowanie drewna

  Przygotowanie drewna

  Przycięte elementy trafiają na stół prasy hydraulicznej, gdzie z siłą 40-60 ton dochodzi do scalenia wiązara poprzez wciśniecie w elementy drewniane płytek kolczastych. Płytka kolczasta to blacha o grubości 1-2 mm, która z jednej strony posiada wytłoczone kolce o długości 1-2 cm. Po wprasowaniu płytek po obu stronach stykających się elementów belek powstaje mocne i trwałe połączenie. Tak powstaje gotowy półprodukt, który jest przygotowany do transportu na miejsce budowy/montażu.

 4. Transport

  Transport

  Wiązary są układane na specjalistycznej naczepie i paczkami transportowane na miejsce montażu.

 5. Montaż

  Montaż

  Dostarczone na miejsce budowy wiązary są umieszczane na dachu budynku przy pomocy dźwigu i scalane w jedną całość przez ekipę montażową zgodnie z wykonanym projektem.

 6. Finał prac

  Finał prac

  gotowy dach