tło

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Firma WPW Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. "Wdrożenie w przedsiębiorstwie WPW Invest Sp. z o.o. nowej technologii do zastosowania przy produkcji drewnianych wiązarów dachowych, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej ramach Działania II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój przedsiębiorstwa WPW Invest Sp. z o.o. poprzez wzrost jego innowacyjności i wprowadzenie w firmie przełomowych rozwiązań procesowych.

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury w postaci hali produkcyjnej oraz zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji wiązarów dachowych, co jest niezbędne do osiągnięcia celów realizowanego projektu.


Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP
Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.02.03.01-10-0084/18
Wartość dofinansowania: 2 558 869,65 PLN

 

0340-unia

 

WPW INVEST Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

Dotacja na kapitał obrotowy dla WPW INVEST Sp. z o.o.

Celem projektu jest utrzymanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr umowy: POIR.03.04.00-10-0261/20-00

Dofinansowanie projektu z UE: 277 211,31 zł

 

wpw_ue