Nadzór budowlany a generalne wykonawstwo

Nadzór budowlany a generalne wykonawstwo

Kontrola prac na placu budowy jest bardzo ważnym elementem każdej realizowanej inwestycji. Odpowiada za to nadzór budowlany, który monitoruje zgodność realizacji z projektem i bada zgodność dokumentacji. Jaka jest rola nadzoru budowlanego w generalnym wykonawstwie? Nadzór budowlany sprawdza w trakcie procedury odbiorowej zgodność wykonania obiektu z zatwierdzonym projektem budowlanym. Na etapie budowy zgodność wykonania obiektu z zatwierdzonym projektem i przepisami budowlanymi nadzoruje kierownik budowy.

 

Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma za zadanie reprezentować interesy inwestora na placu budowy (stąd również nazwa inwestorski nadzór budowlany). Ściśle współpracuje z kierownikiem budowy i pilnuje, by wszystkie etapy budowy były wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz przepisami budowlanymi. Pełni funkcję kontrolną oraz wyróżnia się dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie prawa budowlanego i sztuki budowlanej.

 

Administracyjny nadzór budowlany – co to jest?

Czymś zgoła innym jest administracyjny nadzór budowlany. W przeciwieństwie do inspektora nadzoru inwestorskiego, który reprezentuje interesy inwestora, administracyjny nadzór budowlany  odpowiedzialny jest za kontrolę z ramienia administracji państwowej. Urzędnicy kontrolują przestrzeganie prawa budowlanego oraz działań administracji architektoniczno-budowlanej. To właśnie nadzór budowlany jest odpowiedzialny za zbadanie przyczyn ewentualnych nieprawidłowości związanych z procesem powstawania konkretnego obiektu budowlanego.

administracyjny nadzór budowlany

Inwestorski nadzór budowlany w generalnym wykonawstwie

Często inspektor nadzoru budowlanego mylony jest z kierownikiem budowy. Kierownik budowy odpowiedzialny jest za organizację prac budowlanych oraz zgodności ich wykonania z przepisami prawa i sztuki budowlanej. Zarządza on wszystkimi pracami na budowie i ponosi odpowiedzialność za wykonanie ich zgodnie z normami i wymaganiami formalnymi. Jest przede wszystkim przedstawicielem wykonawcy, dlatego w dużej mierze reprezentuje jego interesy.

Inspektor nadzoru budowlanego to osoba, której zadaniem jest sprawowanie kontroli nad zgodnością wykonywanych prac z obowiązującym prawem i projektem. Jest także osobą, która sprawuje kontrolę nad samym kierownikiem budowy, a także pełni nadzór finansowy nad budową i dokonuje kontroli kosztów. Oczywiście równie często dochodzi do sytuacji, w których sprawami fiskalnymi zarządza menadżer danego projektu. To pozwala ograniczyć nadprogramowe wydatki i likwiduje ryzyko nadużyć ze strony podwykonawców. Dzięki wiedzy i doświadczeniu w zakresie spraw urzędniczych i prawa budowlanego, inwestorski inspektor nadzoru budowlanego dba o interesy inwestora oraz pilnuje, by wszelkie podjęte przez wykonawcę kroki były całkowicie legalne i zgodne z projektem.

Co więcej, kontrolna rola inspektora wiąże się również z ogromną odpowiedzialnością. Za wszelkie niezgodności i odchylenia w pierwszej kolejności odpowiada właśnie inspektor nadzoru budowlanego, a dopiero w późniejszym etapie – wykonawca i podwykonawca. Dlatego osoba na tym stanowisku musi dopilnować, by cała dokumentacja była prowadzona prawidłowo, a prace przebiegały zgodnie z projektem oraz w zgodzie z przepisami prawa. Decydując się na współpracę z generalnym wykonawcą, zapewnia on zarówno opiekę inwestorskiego nadzoru budowlanego, jak i kierownika budowy, dzięki czemu interesy inwestora są całkowicie bezpieczne.

inwestorski nadzór budowlany

Zadania administracyjnego nadzoru budowlanego

Z ramienia państwa polskiego, nadzór budowlany sprawowany jest przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. To z nim kontaktują się inwestorzy w sprawie budowy domów jednorodzinnych w celu załatwienia różnego rodzaju formalności, zgłoszenia rozpoczęcia budowy lub rozpoczęcia robót budowlanych, zawiadomienia o zakończeniu budowy lub robót budowlanych, wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Odpowiada on także za proces legalizacyjny (nadanie uprawnienia budynkom, które postawiono lub użytkowano bez stosownych pozwoleń) oraz nakłada kary za nieprawidłową dokumentację czy brak stosownych pozwoleń. Urzędnicy sprawujący nadzór budowlany odpowiadają za przestrzeganie prawa budowlanego, nadzór budowlany oraz kontrolę zgodności prac z dokumentacją.