O co zadbać przed budową domu?

O co zadbać przed budową domu?

Budowa domu jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć w życiu. Jako jedna z kosztowniejszych inwestycji, wymaga dobrego przygotowania i poznania wszystkich zagadnień z nią związanych.

Zaczynając od kwestii formalno-prawnych, przez jakość materiałów, kierownika budowy czas oczekiwania, do prac wykończeniowych. Im lepiej poznasz elementy, o które warto zadbać przed budową, tym mniej nieprzyjemnych niespodzianek pojawi się w trakcie.

Twój dom - Twój teren

Zakup działki budowlanej jest najistotniejszym etapem budowy. Od jej stanu prawnego zależy bardzo wiele, dlatego to w pierwszej kolejności warto dokładnie przeanalizować. Status posesji czy przybliżony koszt przyłączenia mediów, a także uzbrojenie działki mogą znacznie podnieść koszty początkowe. Wybierając działkę należy pamiętać aby zwrócić szczególną uwagę na jej najbliższe otoczenie, czyli planom zagospodarowania przestrzennego.

budowa-kierownik-budowy

W zależności od terenu i planów jego wykorzystania - zdecydujesz jak będzie wyglądać budowa Twojego domu. Plany zagospodarowania zainteresują w szczególności tych, którzy budują dom poza miastem lub w podmiejskiej okolicy, chcąc uciec od miejskiego zgiełku. Coraz częściej na obrzeżach miast powstają większe inwestycje, blokowiska lub galerie handlowe, dlatego warto ustalić czy nie będzie to miało miejsca w naszym sąsiedztwie. Informacje o planowanych dużych inwestycjach powinny być zawarte w miejscowym planie zagospodarowania. Natomiast informacji o drogach szybkiego ruchu znajdziesz na oficjalnej stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Projekt na własnych zasadach

Projekt budowlany i jego wykupienie to najważniejszy dokument, bez którego niemożliwe będzie dopełnienie formalności związanych z budową domu. Są dostępne na rynku gotowe plany, można skorzystać również z biura, które przygotuje plan indywidualnie do naszych wymagań.

Jest to jednak opcja znacznie droższa niż wcześniejsza. Wybór projektu pozwoli określić wstępne koszty budowy, a te wiemy że finalnie mogą znacząco różnić się od tych zakładanych początkowo.

Kolejnymi ważnymi etapami budowy domu, są oczywiście formalności z nią związane. Budowa budynku jednorodzinnego, nie wymaga pozwolenia budowlanego, tylko wtedy jeśli budynek nie będzie stanowił uciążliwości dla sąsiadów. W przypadku budowy budynku mieszkalnego, niezbędne będzie tylko zgłoszenie zamiaru budowy według projektu. Wymagane dokumenty złożyć należy w odpowiednim urzędzie (starostwo powiatowe lub urząd miasta – w przypadku miast na prawach powiatu, w przypadku Warszawy urząd dzielnicy), a następnie zgłosić rozpoczęcie budowy domu.

Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje i dokumenty:

  • rodzaj budowy,
  • jej zakres oraz sposób wykonania robót wraz z terminarzem.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć również:

  • 4 egzemplarze projektu budowlanego, wraz z dokumentami i zaświadczeniem kierownika budowy, jego uprawnieniach,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Budowa domu według planu

Zgłoszenia trzeba dokonać przed rozpoczęciem prac budowlanych, jeśli w przeciągu 21 dni właściwy organ nie wyrazi sprzeciwu, możemy uznać to jako milczącą zgodę i przyzwolenie na start budowy.

Organ tylko w niewielu przypadkach może wnieść sprzeciw, może stać się tak jeśli:

  • Budowa powinna być objęta pozwoleniem na budowę, a nie tylko zgłoszeniem,
  • Budowa narusza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • Budowa dotyczy istniejącego tymczasowego budynku mieszkalnego,
  • Budowa zagraża bezpieczeństwu ludzi i ich mienia,
  • Budowa grozi pogorszeniem się stanu środowiska naturalnego.

 

Po 21 dniach możemy plan budowy odebrać z urzędu i zacząć prace.

Oczywiście rozpoczęcie budowy wiąże się z wieloma pracami przygotowawczymi tj. wytyczenie geodezyjne terenu, niwelacja działki, czy przyłącze do infrastruktury technicznej związanej z budową. Nie można zapomnieć o oznakowaniu działki, w miejscu widocznym z drogi powinna znaleźć się tablica informacyjna, o zakresie robót wraz z numerem pozwolenia i namiarami do kierownika budowy.

Dobry kierownik budowy to połowa sukcesu

wykonawca-robot-budowlanych

Kierownik powinien być obecny na placu budowy od wylania fundamentów, aż do finalnego oddania budynku. To on będzie czuwać nad bezpieczeństwem prac i ich harmonogramem, on również będzie Twoją główną osobą kontaktową w tym istotnym przedsięwzięciu. Właśnie dlatego warto wybrać dobrego fachowca lub z polecenia, który cieszy się zaufaniem i dobrą renomą. Kierownik nadzoruje wykonywane prace, samemu jednak warto zabezpieczyć się i podpisywać umowy z wszystkimi wykonawcami, nawet jeśli dotyczą małych usług i często są robione „po znajomości”. Tylko podpisanie odpowiednich umów daje nam prawo do reklamacji usług. Nadzór osobisty i bycie zawsze w temacie postępu prac budowlanych to bardzo istotna kwestia. Budowa domu to niejednokrotnie największa inwestycja w życiu, dlatego warto się do niej dobrze przygotować i zrobić dobry rekonesans. Im lepiej będzie zaplanowany harmonogram budowy, tym mniej niespodziewanych rzeczy może go zniwelować.