tło

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Firma WPW Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. "Wdrożenie w przedsiębiorstwie WPW Invest Sp. z o.o. nowej technologii do zastosowania przy produkcji drewnianych wiązarów dachowych, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej ramach Działania II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój przedsiębiorstwa WPW Invest Sp. z o.o. poprzez wzrost jego innowacyjności i wprowadzenie w firmie przełomowych rozwiązań procesowych.

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury w postaci hali produkcyjnej oraz zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji wiązarów dachowych, co jest niezbędne do osiągnięcia celów realizowanego projektu.


Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP
Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.02.03.01-10-0084/18
Wartość dofinansowania: 2 558 869,65 PLN

 

0340-unia