Ukończona realizacja magazynu dla Banku Żywności w Łodzi

Ukończona realizacja magazynu dla Banku Żywności w Łodzi

29.12.2021

W ostatnich dniach roku chcemy się z Państwem podzielić naszą kolejną, ukończoną realizacją jaką jest nowa siedziba i nowy magazyn dla Banku Żywności w Łodzi.
Jest to niezwykle cenna inicjatywa społeczna, którą chcielibyśmy państwu przybliżyć. Organizację tworzą 32 Banki Żywności działające na terenie całego kraju stowarzyszone w Federacji Polskich Banków Żywnościowych, czyli wspólnotę niezależnych organizacji pozarządowych o statusie stowarzyszenia lub fundacji.
Misją organizacji jest „Ratowanie żywności przed zmarnowaniem i przekazywanie jej najbardziej potrzebującym”.
W 2020 roku Banki Żywności poprzez współpracę z 3200 organizacjami i instytucjami społecznymi wsparły ok. 1,5 mln. osób potrzebujących w Polsce, przekazując łącznie prawie 64 000 ton żywności na cele społeczne. To obrazuje skalę przedsięwzięcia i skalę pomocy!
Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w rozwoju tak pięknego i potrzebnego projektu.

Warto również dodać że WPW invest Sp. z o.o jest Generalnym wykonawcą tego projektu!

Dziękujemy za zaufanie!

Ukończona realizacja budynku banku żywności