Zalety prefabrykowanych konstrukcji drewnianych w technologii płytek kolczastych:

 

 • Skrócenie czasu potrzebnego do ustawienia więźby dachowej na budynku (nawet do 30% czasu potrzebnego w rozwiązaniach tradycyjnych). Wykwalifikowana grupa montażowa potrafi zrealizować konstrukcję dla dachu dwuspadowego (ok. 600m2) w czasie do 16 godzin.
 • Duża estetyka wykonanych konstrukcji. Dla produktu fabrycznego standardem jest drewno czterostronnie strugane, które nie zalega na placu budowy, nie jest ręcznie obrabiane ani kilkakrotnie pasowane, co przy pracy ręcznej powoduje efekt niedbałości.
 • Dobra organizację pracy na budowie. Gdy rozpoczynamy montaż w technologii płytek kolczastych, prace na budowie ograniczają się do wjazdu naczepy z prefabrykatami na budowę, ustawienia dźwigu, a następnie montażu wiązarów na wieńcu. Eliminujemy w ten sposób długotrwałe magazynowanie (tj. bałagan, niszczenie drewna i innych materiałów i marnotrawstwo narzędzi).
 • Oszczędności - zastosowanie prefabrykowanej konstrukcji drewnianej ma wpływ na całokształt prac, ponieważ daje możliwość eliminacji stropu betonowego lub prefabrykowanego i stanowi bazę dla konstrukcji sufitów podwieszanych. Eliminując betonowy strop zmniejszamy obciążenie podpór, na których miałby się on opierać.
 • Dowolność aranżacji powierzchni - wiązar wyprodukowany w technologii płytek kolczastych do rozpiętości 30m możemy oprzeć tylko na dwóch podporach, jednocześnie eliminując ściany nośne lub słupy i podciągi (odchudzenie konstrukcji i fundamentów). 
 • Gwarancja, która jest oparta jest na doświadczonym biurze projektowym, doskonale wyposażonej fabryce, profesjonalnej kadrze nadzorującej budowę i brygadom montażowym. Certyfikowane drewno klasy C24 (oznaczone jako cały produkt znakiem CE) w odróżnieniu od drewna tartacznego niewiadomego pochodzenia, daje gwarancję jakości i bezpieczeństwa.
 • Umowa zapewniająca pełną odpowiedzialność producenta. W przypadku więźby tradycyjnej producenci poszczególnych części odpowiadają wyłącznie za swoje części (tartak odpowiada za drewno, dostawca gwoździ za gwoździe, projektant za projekt itd.), a w razie usterek czy wątpliwości nie wiadomo do kogo zwrócić się z nasuwającymi się pytaniami.

WPW Invest oferuje: 

 • Nowoczesne i sprawdzone rozwiązania, które funkcjonują od lat w Europie Zachodniej
 • Dużą dokładność wykonania
 • Krótki czas montażu, zapewniający terminowe wykonanie prac
 • Wysokiej jakości materiały użyte w produkcji, które zapewniają bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji
 • Rozpiętości konstrukcji do 30mb bez podpór, co daje dowolność aranżacji wnętrza budynku
 • Certyfikacja produktu CE
 • Ekonomiczne rozwiązania

Skontaktuj się z nami