Więźba dachowa

Więźba dachowa, to najważniejszy element dachu, stanowi jego konstrukcję nośną. Dobranie odpowiedniej więźby, tak by spełniała normy budowlane i zapewniła sztywność całej konstrukcji jest kluczowe dla trwałości budowanego dachu.
Wybór więźby dachowej zależy od takich czynników, jak wielkość i kształt obiektu, przeznaczenie poddasza, względy architektoniczno-estetyczne oraz ekonomiczne.

Tradycyjna więźba dachowa składa się z krokwi, płatwi, jętki, kleszczy, stolca, mieczy/zastrzałów, murłatów, wiatrownicy. Oprócz wymienionych elementów, w ustrojach nośnych więźb mogą występować jeszcze inne elementy, w zależności od zapotrzebowania. W budownictwie jednorodzinnym lub mieszkaniowym małokubaturowym stosuje się trzy rodzaje więźby dachowej:

  • więźba z wiązarami krokwiowymi - najprostsza i najczęściej wykorzystywana konstrukcja, stosowana gdy rozpiętość ścian zewnętrznych nie przekracza 6 metrów,
  • więźba z wiązarami jętkowymi - stosowana gdy rozpiętość ścian zewnętrznych przekracza 6 metrów.
    Jętki, tj. poziome belki łączące dwie przeciwległe krokwie zwiększają stabilność więźby, co pozwala na bezpieczne zastosowanie ich w przypadku większych budowli,
  • więźba z wiązarami płatwiowo-kleszczowymi - jedna z najstabilniejszych więźb, w której dla wzmocnienia stosuje
    się murłaty, płatwie pośrednie i kleszcze. Wykorzystywana w przypadku dachów, których rozpiętość nie przekracza 12 metrów.

Więźba dachowa

Większe budowle, takie jak duże hale przemysłowe, czy też budynki użyteczności publicznej wymagają zastosowania więźby z wiązarów kratowych. Jednak coraz częściej wiązary kratowe mają zastosowanie również w budynkach mieszkalnych.
Jest to stosunkowo nowa konstrukcja wykorzystywana w przypadku dachów o większych rozmiarach, która pojawiła się wraz z modą na budowę szkieletowych domów drewnianych. Charakteryzuje się dużą sztywnością i wytrzymałością, a ze względu na jej wieloelementowość jest najczęściej prefabrykowana i przyjeżdża na miejsce budowy w gotowych elementach, co pozwala na oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy.

Firma WPW Invest dzięki zastosowaniu nowatorskich technologii zapewnia możliwość dowolnego kształtowania konstruowanych dachów. Konstrukcje mocowane są bezpośrednio do wieńca, a na życzenie klienta mogą zostać zamontowane na murłacie. Jakość i trwałość konstrukcji dachowych projektowanych i wyprodukowanych przez WPW Invest zapewnia zastosowanie wysokiej jakości drewna litego, suszonego komorowo i odpowiednio impregnowanego. WPW Invest realizuje zarówno obiekty użyteczności publicznej, obiekty usługowo-handlowe, jak i budynki mieszkalne jedno-
i wielorodzinne oraz budynki przeznaczenia gospodarczego, typu: chlewnie, obory, kurniki, itp.