O co zadbać przed budową domu?

16 stycznia 2019 godz. 00:00

Porady Budowlane

Budowa domu jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć w życiu. Jako jedna z kosztowniejszych inwestycji, wymaga dobrego przygotowania i poznania wszystkich zagadnień z nią związanych.

Zaczynając od kwestii formalno-prawnych, przez jakość materiałów, kierownika budowy czas oczekiwania, do prac wykończeniowych. Im lepiej poznasz elementy, o które warto zadbać przed budową, tym mniej nieprzyjemnych niespodzianek pojawi się w trakcie.

Twój dom - Twój teren

Zakup działki budowlanej jest najistotniejszym etapem budowy. Od jej stanu prawnego zależy bardzo wiele, dlatego to w pierwszej kolejności warto dokładnie przeanalizować. Status posesji czy przybliżony koszt przyłączenia mediów, a także uzbrojenie działki mogą znacznie podnieść koszty początkowe. Wybierając działkę należy pamiętać aby zwrócić szczególną uwagę na jej najbliższe otoczenie, czyli planom zagospodarowania przestrzennego. 

 

W zależności od terenu i planów jego wykorzystania - zdecydujesz jak będzie wyglądać budowa Twojego domu. Plany zagospodarowania zainteresują w szczególności tych, którzy budują dom poza miastem lub w podmiejskiej okolicy, chcąc uciec od miejskiego zgiełku. Coraz częściej na obrzeżach miast powstają większe inwestycje, blokowiska lub galerie handlowe, dlatego warto ustalić czy nie będzie to miało miejsca w naszym sąsiedztwie. Informacje o planowanych dużych inwestycjach powinny być zawarte w miejscowym planie zagospodarowania. Natomiast informacji o drogach szybkiego ruchu znajdziesz na oficjalnej stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Projekt na własnych zasadach

Projekt budowlany i jego wykupienie to najważniejszy dokument, bez którego niemożliwe będzie dopełnienie formalności związanych z budową domu. Są dostępne na rynku gotowe plany, można skorzystać również z biura, które przygotuje plan indywidualnie do naszych wymagań.

Jest to jednak opcja znacznie droższa niż wcześniejsza. Wybór projektu pozwoli określić wstępne koszty budowy, a te wiemy że finalnie mogą znacząco różnić się od tych zakładanych początkowo.

Kolejnymi ważnymi etapami budowy domu, są oczywiście formalności z nią związane. Budowa budynku jednorodzinnego, nie wymaga pozwolenia budowlanego, tylko wtedy jeśli budynek nie będzie stanowił uciążliwości dla sąsiadów. W przypadku budowy budynku mieszkalnego, niezbędne będzie tylko zgłoszenie zamiaru budowy według projektu. Wymagane dokumenty złożyć należy w odpowiednim urzędzie  (starostwo powiatowe lub urząd miasta – w przypadku miast na prawach powiatu, w przypadku Warszawy urząd dzielnicy), a następnie zgłosić rozpoczęcie budowy domu.

Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje i dokumenty:

  • rodzaj budowy,
  • jej zakres oraz sposób wykonania robót wraz z terminarzem.

Do zgłoszenia należy dołączyć również:

  • 4 egzemplarze projektu budowlanego, wraz z dokumentami i zaświadczeniem kierownika budowy, jego uprawnieniach,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Budowa domu według planu

Zgłoszenia trzeba dokonać przed rozpoczęciem prac budowlanych, jeśli w przeciągu 21 dni właściwy organ nie wyrazi sprzeciwu, możemy uznać to jako milczącą zgodę i przyzwolenie na start budowy.

Organ tylko w niewielu przypadkach może wnieść sprzeciw, może stać się tak jeśli:

  • Budowa powinna być objęta pozwoleniem na budowę, a nie tylko zgłoszeniem,
  • Budowa narusza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • Budowa dotyczy istniejącego tymczasowego budynku mieszkalnego,
  • Budowa zagraża bezpieczeństwu ludzi i ich mienia,
  • Budowa grozi pogorszeniem się stanu środowiska naturalnego.

Po 21 dniach możemy plan budowy odebrać z urzędu i zacząć prace.

Oczywiście rozpoczęcie budowy wiąże się z wieloma pracami przygotowawczymi tj. wytyczenie geodezyjne terenu, niwelacja działki, czy przyłącze do infrastruktury technicznej związanej z budową. Nie można zapomnieć o oznakowaniu działki, w miejscu widocznym z drogi powinna znaleźć się tablica informacyjna, o zakresie robót wraz z numerem pozwolenia i namiarami do kierownika budowy.

Dobry kierownik budowy to połowa sukcesu

 

Kierownik powinien być obecny na placu budowy od wylania fundamentów, aż do finalnego oddania budynku. To on będzie czuwać nad bezpieczeństwem prac i ich harmonogramem, on również będzie Twoją główną osobą kontaktową w tym istotnym przedsięwzięciu. Właśnie dlatego warto wybrać dobrego fachowca lub z polecenia, który cieszy się zaufaniem i dobrą renomą. Kierownik nadzoruje wykonywane prace, samemu jednak warto zabezpieczyć się i podpisywać umowy z wszystkimi wykonawcami, nawet jeśli dotyczą małych usług i często są robione „po znajomości”. Tylko podpisanie odpowiednich umów daje nam prawo do reklamacji usług. Nadzór osobisty i bycie zawsze w temacie postępu prac budowlanych to bardzo istotna kwestia. Budowa domu to niejednokrotnie największa inwestycja w życiu, dlatego warto się do niej dobrze przygotować i zrobić dobry rekonesans. Im lepiej będzie zaplanowany harmonogram budowy, tym mniej niespodziewanych rzeczy może go zniwelować.